Emoties communiceren niet daar ze zijn, acties communiceren daar ze handelen.

Paul Dekker

Tweede jaar: karakter acteren

Docent: Paul Dekker

In het tweede jaar wordt gewerkt aan karakter- en interpretatiewerk. Het accent ligt op karakter acteren en gevorderd scènewerk. Gedurende het eerste jaar ontwikkelde de acteur de vaardigheid om vanuit zichzelf waarachtig te reageren in verbeelde omstandigheden. Nu identificeert hij zich niet alleen met de omstandigheid maar tevens met het karakter. De acteur handelt waarachtig als het karakter in verbeelde omstandigheden.

Afbeelding voor Tweede jaar: karakter acteren

Lesgeld

€ 185 p/maand (september t/m mei) via automatische incasso

Lestijden studiejaar 2020/2021

Docent: Paul Dekker

  • maandagavond 19:00 - 22:00
  • donderdagavond 19:00 - 22:00

De lestijden blijven dezelfde bij de overgang naar het derde jaar.

Aanmelden

← Eerste jaar: rechtstreeks acteren

→ Derde jaar: klassiek acteren